Stichting Perfect Fungi Europe - P.O. Box 416 - 6700 AK - Wageningen - The Netherlands

TIEN REDENEN OM ZELF KLEINSCHALIG PSILOCYBE [STROPHARIA]
CUBENSIS TE KWEKEN

1. Paddestoelen kweken is een interessante, leerzame, leuke,

  spirituele en verslavende hobby. Weinigen die ermee
  beginnen weten van ophouden.

2. Je bent verzekerd van een constante kwaliteit.

  De voor de entheogene werking verantwoordelijke stoffen in de
  paddestoelen zijn aan bederf onderhevig. De potentie van in
  de winkel verkochte 'paddo's' kan daarom met een factor tien
  verschillen. Wie de paddestoelen zelf kweekt en deze methode
  naar de letter uitvoert is verzekerd van een oogst van
  evenwichtige kwaliteit.

3. Je weet zeker dat de paddestoelen biologisch zijn gekweekt

  Er zijn maar weinig landbouwgewassen waar bij de teelt zo veel
  schoonmaakmiddelen worden ingezet als paddestoelen. De PF
  TEK
maakt slechts gebruik van honderd procent ecologische
  grondstoffen.

4. Je bent niet afhankelijk van een leverancier

  Als je de techniek in de vingers hebt kun je je eigen zaaigoed
  produceren en hoef je nooit meer paddo's of growkits te kopen.
  Ook hoef je niet meer voor dag en dauw op te staan om door
  koude drassige velden te lopen en op je hoede te zijn voor
  boswachters, concurrerende plukkers, giftige paddestoelen en
  stieren - zoals meestal het geval is bij het zoeken naar
  puntige kaalkopjes.

5. Zelf kweken van paddestoelen is goedkoop

  De winkelprijzen van gedroogde Psilocybe
  [Stropharia] cubensis liggen tussen de tien en
  vijfentwintig gulden per portie. Een sporen-ampul kost
  vijftien gulden en levert na enkele weken tien porties op,
  alsmede een groot aantal nieuwe ampullen.

6. Geen kweektechniek levert een hoger oogstrendement

  In de PF TEK worden de sporen direct in het
  vruchtvormings-substraat aangebracht. Het aantal celdelingen
  tussen het ontkiemen van de sporen en het plukken van de
  paddestoelen is minimaal. Dat resulteert in een agressief
  groeiende zwamvlok en een verhoudingsgewijs grote oogst. Een
  typische oogst van rijstmeel-cakes is 25 procent van het natte
  substraatgewicht. Bulksubstraten presteren meestal niet beter
  dan de helft daarvan. Zie ook:  http://www.fanaticus.com/survey.txt.

7. Op rijstsubstraat gekweekte paddestoelen zijn potent

  In oktober 1996 heeft een grootschalige paddo-kweker zijn
  oogst laten testen. De resultaten ervan zijn openbaar gemaakt
  in het Internet-document:
  http://www.lycaeum.org/drugs/plants/mushrooms/cynase-1.html
  Het gemiddelde alkaloidepercentage van de paddestoelen lag
  rond de drievijfde procent.
  Acht jaar eerder mat de Duitse onderzoeker Jochen Gartz
  in op rijstsubstraat gekweekte paddestoelen waarden tot ruim
  het dubbele daarvan. Zijn methode is verwant aan PF TEK
  en inmiddels een gepatenteerde techniek voor de biosynthese
  van de entheogene tryptamines psilocine en psilocybine.

8. De kans op mislukkingen is klein

  Wie ervaring heeft met de grootschalige teelt van paddestoelen
  is vertrouwd met besmettingen. De op weefselkweek gebaseerde
  technieken zijn erg gevoelig voor infecties van bacterien,
  gisten en andere ongewenste organismen. In extreme gevallen
  kan een met parasitaire schimmel besmette graankorrel een ton
  doorgroeide compost binnen een week onbruikbaar maken. Voor de
  kweek opnieuw kan worden opgestart, moet de volledige
  teeltruimte en alle daarin aanwezige voorwerpen worden
  gesteriliseerd.De PF TEK maakt geen gebruik van weefselkweek.
  Besmettingen komen veel minder vaak voor. PF Substraat is het
  enige type voedingsmedium waar groene schimmels het doorgaans
  afleggen tegen de gewenste zwamvlok. Zelfs in een stoffige
  omgeving kan een besmetting zich, bij een goede opstelling van
  de kweekbakken, niet verder verspreiden dan een pot.
  Schoonmaken gaat eenvoudig en snel.

9. De Psilocybe [Stropharia] cubensis is

  de eerst aangewezen 'paddo' voor beginnende thuiskwekers.
  Er zijn momenteel ruim honderd verschillende entheogene
  paddestoelen bekend. De meeste daarvan horen tot de geslachten
  Copelandia en Panaeolus of vlekplaten en
  Psilocybe of kaalkoppen. Psilocybe
  [Stropharia] cubensis is daarbij de
  grootste, meest vlezige, snelst groeiende en gemakkelijkst te
  kweken psilocybe. De PF TEK garandeert een oogst die
  potenter is dan de in de winkel verkrijgbare 'Mexicaanse' en
  'Hawaiiaanse' paddo-soorten en zelfs die van het Europese
  kaalkopje evenaart. Zie ook:
http://www.lycaeum.org/drugs/plants/mushrooms/gartz3.html

10. Van eigen paddestoelen geniet je meer

  Van groente, zelfgebakken brood en andere consumptiemiddelen
  of gebruiksvoorwerpen geniet je meestal meer als ze van eigen
  fabrikaat zijn dan als je ze gekocht hebt. Met paddestoelen is
  dat in grotere mate het geval. Wie zelf paddestoelen kweekt en
  verzorgt ontwikkelt er vaak een spirituele band mee. Deze komt
  de entheogene ervaring ten goede.


Terug naar de Kweekhandleiding
Door naar het volgende hoofdstuk

Stichting Perfect Fungi Europe (PFE)
Postbus 416
6700 AK Wageningen
Nederland
E-mail: info@pfe.antenna.nl

Ondermeer om papier te sparen correspondeert PFE bij voorkeur
per email. Aan bovenstaand adres gerichte post wordt alleen
beantwoord als er een aan de afzender geadresseerde en
voldoende gefrankeerde envelop is ingesloten.
Alles van deze pagina mag, mits onverkort en met bronvermelding,
worden overgenomen. De informatie op deze pagina kan echter op ieder
moment worden gewijzigd.
Copyright © 1997. Perfect Fungi Europe, P.O. Box 416, 6700 AK, Wageningen, The Netherlands.